Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.További információ 
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Blog

2021. 09. 16. 15:24:22

Miért fontos egy coach, tréner vagy fejlesztő szakember számára a test bevonása az aktív gyakorlati munkába? 
A test leleplezi az árulásokat: a test állapota és az általános kiállás mindig áttevődik másokra. A testesült létezésünk a kliensekre gyakorolt legdrámaibb befolyás, a kimondott szavaktól függetlenül.

2021. 07. 06. 10:18:02
Szülőként érdemes megfontolnunk a coachingszemlélet alkalmazását a gyermeknevelésben, és bevetni néhány technikát a hétköznapi problémák kezelésére. A megoldásra, az erőforrásokra és a meglévő „kívánatos” készségek erősítésére fókuszáló beszélgetésvezetés következetességgel és gyakorlással megtanulható, a szeretettel és odafordulással végzett kommunikáció pedig mindig nyomot hagy.
2021. 05. 25. 18:03:08
Az online meeting meglehetősen nagy sérülékenységgel járó tér. A remote meetingeken egyszerű, könnyű technikákkal tudjuk pozitív irányba befolyásolni a résztvevők motiváltságát és együttműködésre való hajlandóságát, így pedig növelni a megbeszélés minőségét. Hogy a virtuális megbeszélések is eredményesek és hatékonyak lehessenek.
2021. 05. 10. 14:20:05

Minden egyes emberben kilenc motivátor van. Mindenkiben megvan mind a kilenc. 
A Motivációs Térkép leírhatóvá, mérhetővé és monitorozhatóvá teszi a motivációt. 
Lehetővé teszi, hogy a láthatatlan érzelmi hajtóerőink láthatóvá és mérhetővé váljanak.

2021. 04. 22. 17:42:05

A csapatok dinamikus képződmények – különböző tényezőktől függnek, amelyek a csapat és az egyén stabilitását és termelékenységét is egyaránt befolyásolják. Csapatfejlesztés során a képkártyák értékes impulzusként szolgálnak, szabad asszociációt kínálnak és inspirációt adnak, elősegítve a hatékony és eredményes együttműködést.

2021. 04. 09. 10:28:40
A dühös és indulatos viselkedés, a tiszteletlen magatartás, a depresszió, a stressz és szorongás kezelése pedig komoly kihívást jelent, mind a szülőnek, mind a terapeutának. Ha a megfelelő eszközök és módszerek rendelkezésére állnak, a viselkedési változásokon való munka nemcsak eredményes, hanem még élvezetes is lehet a gyermekek és tinédzserek számára. 
2021. 04. 01. 10:17:55

Minden vállalkozó és vállalkozás folyamatosan keresi a nagyszerű üzleti ötleteket és az új termékeket. A siker érdekében elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, a szolgáltatások/termékek optimalizálása, és új utak felfedezése. A termékmenedzserek nagyon jól tudják, milyen jelentősége van az üzleti ötletek és az új termékek tesztelésének, mielőtt teljes körűen bevezetnék őket... De hogyan is kell tesztelni?

2021. 03. 23. 14:47:35

Definíció ► A mobbing konfliktussal átszőtt munkahelyi kommunikáció, melyben a megtámadott személyt szisztematikusan és viszonylag hosszú időszakon át kiközösítő céllal támadják.
Okok ► Okként sorolhatók fel egyes folyamatok (bűnbakjelenség), illetve strukturális vagy egyéni problémák (szervezeti gondok, zaklató személyek, és maga az áldozat).

2021. 03. 10. 09:29:28
A stresszkezelő tréning célja, hogy érzékennyé tegyünk a résztvevőket a stresszmenedzsmentre és a burnout megelőzésére. A résztvevők olyan stresszkontroll-kompetenciákat szereznek, melyekkel a mindennapjaikban aktívan képesek lesznek belső és egymás közötti feszültségeik csökkentésére, miközben felismerik erőforrásaikat, és megtanulnak konstruktívan reflektálni saját érzéseikre, gondolataikra önmagukkal, vagy másokkal kapcsolatban. 
2021. 02. 08. 09:37:56

A karrierépítés élethosszig tartó folyamat, melynek során növekvő mértékben kibontakoztatjuk a bennünk rejlő lehetőségeket, újból és újból szembenézünk a szakmai életút fő témáival...
A pályatanácsadás védett keretet nyújt, melyben az emberek szakszerű támogatás mellett dolgozhatnak karrierjük építésén.  

2021. 01. 21. 08:47:41

Mikor melyik formáját válasszam a beszélgetés vezetésének? A beszélgetés vezetőjeként ön alapvetően mindig moderátorként van jelen. A moderációból kiindulva aztán – a folyamat menetétől, az összefüggésektől és a megbízástól függően – konfliktusok tisztázására kerül sor (mediáció), adott esetben pedig szaktudását is közvetíti (tanácsadás).

2020. 11. 02. 14:30:07

Az ellenálló képesség, terhelhetőség és rugalmasság, mindezek a tulajdonságok, amelyekre manapság sürgősen szükségünk lenne, leírhatók a reziliencia fogalmával. Milyen a "reziliens ember"? Az öntudatos emberen észrevehető, hogy jól érzi magát a bőrében. Ez már a kisugárzásán és a jelenlétén érződik. A reziliens ember szoros összeköttetésben áll magával.

2020. 10. 12. 09:02:44

Hogyan segíthetik a képkártyák az erőforrások beazonosítását és aktiválását? A képkártyákkal való munka a reflexió tudatos folyamatán túl vizuális motívumokhoz való kreatív hozzáférést is lehetővé tesz, mellyel gyors és hatásos módszert kínál arra, hogy klienseink testi és lelki erőforrásait azonosítsuk az egyéni vagy csoportos coaching során.

2020. 09. 29. 09:19:37
Minden coaching feledhetetlen élmény lehet, a gondolatok játékos mezeje, a szellem kalandja. Ha coachként sikerül kliense kognícióit átlendítenie a gondolkodása megszokott terepén, akkor érkeznek az átütő coachingsikerek. Aki kimegy a világba, hogy ott coacholjon, olyan élményeket szerezhet a klienseinek, amelyek a (megoldásorientált) gondolkodásban mély nyomokat hagynak. 
2020. 08. 31. 09:04:27

Reméljük, hogy belső motiváció vezette az agilis és sikeres vezetés témáihoz. Akkor profitál a leginkább, ha nyitottan, bátran lát neki az új kipróbálásának és bizalommal tapasztalatai gazdagításának. Járjon elöl a fejlődésben, és kollégái követni fogják. A sikeres vezetők azzal és azon dolgoznak, hogy változást hozzanak a világba.

2020. 08. 16. 15:35:28

Alapvetően minden foglalkozásnál előfordulhat kiégés, de főleg azoknál, ahol emberekkel foglalkozunk. 
A burnout diagnózisához három fontos ismertetőjegy vezethet: az érzelmi kimerültség, a deperszonalizáció és a csökkenő teljesítőképesség. (...) A burnout három fő jellegzetességének megnyilvánulása erősen ingadozik az egyes szakmai csoportokon belül.

2020. 08. 02. 20:39:24

Az erőforrás-aktiválás egy összetett folyamat, amely nem véletlenül történik, hanem tudatosan kell elindítani. Minél több pozitív részletet vesz észre a hétköznapokban, annál tudatosabban észleli majd azokat a pozitív érzéseket is, melyek ezeket a tapasztalásokat kísérik. Mindezzel a saját jó közérzetét és egészségét támogatja.

2020. 07. 20. 16:12:12
A konfliktusok és azok kezelése az életünk része. Előfordulnak a munka és a magánélet minden területén. Mi a teendő, ha elharapóznak a konfliktusok? A konfliktusokat lehet tisztázni, vagy meg is lehet őket oldani, bármilyen helyzetben és mértékben fordulnak elő, amire a mediáció egy jó módszer, hogy kölcsönös egyetértéssel megoldást találjunk.
2020. 07. 06. 09:25:18
Érzelmeink és hangulataink nemcsak magánéletünkre hatnak, hanem a munkánkat, a munkahelyi légkört is körüljárják. (...) Az érzelmi intelligenciánk fejlesztésével sokat tehetünk az érzelmeink tudatos irányításért, hozzájárulhatunk a kellemesebb és együttműködőbb munkahelyi környezethez (...) Érzelmi intelligenciánk fejleszthető: egyéni és szervezeti szinten is...
2020. 06. 22. 08:53:31
A storytelling technikával dolgozó tanácsadók és narratív terapeuták szerint a klienseknek segít, ha megszabadulnak destruktív, korlátozó, problémákkal telített történeteiktől, és alternatív történeteket konstruálnak, melyek új választásokat és lehetőségeket kínálnak a jelen értékelésére és a jövőre vonatkozóan. Ez a gyakorlatban egy új látásmód elsajátítását jelenti (...)
2020. 06. 02. 09:04:07
Egy szervezet működésében gyakorta jelentkeznek kihívást jelentő változási folyamatok. Ezek időnként pusztán a napi folyamatokat érintik, megoldásuk sokszor rutinból megy, és nem jelentenek tartós minőségi változást. Azonban időről-időre elérkezik a minőségi változások ideje, amikor akár globálisan átalakul a régi rend, és ez már komplex lélektani és szakmai kihívással jár.
2020. 05. 18. 10:26:13
Az EMK olyan nyelvi és kommunikációs módszerek összessége, amelynek célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban, kevesebb félreértéssel tudjanak kommunikálni egymással, és lehetőség szerint nyertes-nyertes viszonyt hozzanak létre. A módszer két kulcsszava: empátia és őszinte önkifejezés.
2020. 01. 21. 11:40:19

A csoportdinamika jelensége rendkívül fontos hatóerő, mely minden csoportot jellemez, függetlenül attól, hogyan élik meg, egyáltalán észlelik-e a csoport tagjai. Alapvető tényező, mint például az időjárás. Felfedezése a 20. század közepére tehető és többek között Kurt Lewin amerikai-német szociálpszichológus nevéhez fűződik, aki egyike a modern társadalmi-, szervezeti- és alkalmazott pszichológia úttörőinek. Európában, német nyelvterületen közel azonos időpontban indultak a csoportdinamika kutatások, így a módszer és technikák kidolgozása is.

2019. 10. 17. 10:01:17

A Kids’Skills egy speciális gyermeknevelési módszer, kvázi rövidterápiás beavatkozás, melyet többek között a megoldásközpontú és narratív pszichoterápiás iskolák ihlettek, végül az 1990-es években Ben Furman és munkatársai kísérletezték több száz gyerek és családjaik, nevelőik bevonásával Helsinkiben. Magas a hatékonysága, elég gyors és könnyen elsajátítható konkrét lépésekből áll, ezért Finnországban néhány év alatt nagy karriert futott be. Azóta is sikerrel alkalmazzák gyerekek különféle érzelmi, viselkedési és magatartási zavarainak megoldására iskolai és otthoni környezetben egyaránt.

2019. 05. 20. 13:18:25
Mi az a láthatatlan, megfoghatatlan belső hajtóerő, melynek birtokában előre haladunk? 
Honnan jön az a kitartás, mely továbbhaladásra ösztönöz, amikor már épp feladnánk? 
Mi is mozgat minket tulajdonképpen? Ez a mélyreható, láthatatlan láncszem: a motiváció.
2019. 04. 09. 13:29:52

CHALLENGING COACHING VEZETŐKNEK

A coaching eszközök vezetői körben való alkalmazása mára már elterjedt szemlélet, mellyel a vezetők jobbá tehetik a mindennapi munkát és kedvezően befolyásolhatják pl. a munkavállalói elégedettséget is. A coaching technikák jó használhatók célkitűzések megfogalmazásában, karriertervezésben, munkatársak motivációjáról való beszélgetésben, teljesítménynövelésben, továbbá számos olyan területen, melyben a vezető fejlesztő szakemberként is fellép.

2018. 01. 12. 10:40:20

Sok tréningrésztvevőt foglalkoztat a kérdés, hogyan kell a hétköznapokban a lobbanékony, indulatos vagy agresszív konfliktuspartnerrel megfelelően bánni. Ehhez nyújt segítséget a következő gyakorlat, mely során a csoportból származó konkrét esettanulmányokat dolgozzák fel. A résztvevők a kényes konfliktushelyzetek kezelésénél védett keretek között próbálhatják ki saját spontaneitásukat és rugalmasságukat, és egymástól is tanulhatnak.

2018. 01. 12. 09:27:39

Kiégett állapotba (burnout) számos dolog miatt kerülhetünk. A legfontosabb viszont, hogy felismerjük, és időben tegyünk ellene, sőt, előzzük meg, ha tapasztalunk magunkon egy-két kiégésre utaló jelet. Az egyik kulcsfontosságú lépés a körülöttünk, bennünk kialakult káosz rendezésére a megfelelő időgazdálkodás. A prioritások felállítása valószínűleg senkinek nem újdonság, ám a mindennapok taposómalmában könnyen elveszíthetjük az ösztönös rangsorolás képességét...

2016. 06. 17. 12:29:39

A szerzőpáros mindkét tagja nagy szakmai tapasztalattal rendelkező tréner. Mint írják, könyvük célja az, hogy áttekintést adjanak arról, hogyan használható a tranzakcióanalízis könnyen érthető és mégis komplex koncepciói a coaching során. (...) A Tranzakcióanalízis a coachingban egy jól használható eszköz lehet bármely coach számára, hogy hatékonyabbá váljanak az ülései. De nem csak ők, hanem minden, emberekkel foglalkozó szakma képviselői: vállalatvezetők, értékesítési területen dolgozók, pedagógusok, orvosok is hasznosíthatják a könyvben szereplő ismereteket.

2016. 06. 14. 00:00:00

A provokatív terápia, coaching vagy mediáció elnevezés óhatatlanul az ügyfél földbe döngölését, sokkolását, megszégyenítését juttatja eszünkbe. Legalábbis a hazai gyakorlatból ítélve a legtöbben könnyen erre asszociálnak. Pedig a könyvből kiderül, hogy egészen másról van szó. Felszabadító nevetésről, önkorlátozó szokásaink, rögzült sémáink felismeréséről.