Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ 

Konfliktuskezelés mediációval

A konfliktusok és azok kezelése az életünk része. Előfordulnak a munka és a magánélet minden területén. Családon belül, párkapcsolatokban, szomszédok között, vállalatoknál, céges partnerek között, városokban és kisebb településeken egyaránt. 

A mindennapi konfliktusokat gyakran rombolónak és károsnak éljük meg, a bennük rejlő pozitív, építő jelleget a negatív érzések miatt sokszor nem vesszük észre, vagy figyelmen kívül hagyjuk, pedig a kutatók szerint, ha személyes, illetve szervezeti növekedés lehetőségeiként tekintünk rájuk, akkor fejlődést és az átalakulási folyamatok tudatos kezelését eredményezik. 

Mi a teendő, ha elharapóznak a konfliktusok? A konfliktusokat lehet tisztázni, vagy meg is lehet őket oldani, bármilyen helyzetben és mértékben fordulnak elő, amire a mediáció egy jó módszer, hogy kölcsönös egyetértéssel megoldást találjunk. 

A mediáció hallatán bírósági, főleg családjogi eljárások peren kívüli megállapodásaira gondolunk, pedig a beszélgetésvezetési és mediációs alaptechnikák számos szervezeti konfliktus esetén is sikerrel bevethetők. 


Azokat a folyamatokat, melyek során kölcsönösen elfogadott megoldás céljából konfliktusokat támogatunk, konfliktuskezelésnek vagy mediációnak nevezzük. A mediáció jól felépített folyamatot jelöl, melyet egy (lehetőleg) független, képzett és a szemben álló felek által megbízott személy vezet. A konfliktuskezelést érintett személy is vezetheti, például felettes, kolléga, illetve a család vagy a vállalat bizalmasa. Sőt, maguk a konfliktusban álló személyek is megpróbálhatják nézeteltérésüket hivatásos segítő nélkül elsimítani. Még ha ezekben az utóbb említett esetekben nem is beszélhetünk szigorúan véve mediációról, a beszélgetés vezetése és a mediáció technikái segítenek abban, hogy csillapítsák, tisztázzák, vagy akár meg is oldják a konfliktust.


Hogyan vezessünk eredményes mediációt? A Mediáció és konfliktuskezelés című könyvből mindent megtudhat a témáról, életszerűen, sok példával és gyakorlattal közvetíti a mediáció legfontosabb technikáit, rendszerszemléletű és megoldásközpontú nézőpontból, ezenkívül kipróbált és részletes levezetési tervet is tartalmaz a mediációhoz. Anyaga felhasználható a szakszerű mediáció és a mindennapi konfliktuskezelés során egyaránt. A mediáció során tisztázni kell a résztvevők szerepét: kik a szemben álló felek, illetve kik között kell mediálni, és ki vállalja a konfliktus tisztázójának szerepét, illetve ki működik közre mediátorként?

Mediáció vállalati környezetben 

Szervezeti szinten jó néhány helyzetben szükség lehet vitarendezésre, de számos esetben nincs lehetőség hivatásos mediátor megbízására. Ezért sok beszélgetésnél hasznos és észszerű, ha rendelkezünk a konfliktusbeszélgetés vezetéséhez szükséges alapismeretekkel. A könyvben leírt alaptechnikák és a bemutatott levezetési terv a legkülönbözőbb beszélgetésekben és konfliktushelyzetekben alkalmazhatók, például vezetők által kísért helyzetekben, jogi és peres szituációkban, a tanácsadás, coaching, szupervízió és a terápia területén, valamint iskolai folyamatokban, kórházakban, óvodákban zajló beszélgetések esetében. Ezekben az esetekben a gyors megoldás érdekében nem mindig van lehetőség külső szakértő bevonására, így praktikus, ha szervezeten belül, elsősorban a vezetőség képes arra, hogy megoldja ezeket a nehéz helyzeteket, különbséget tegyen egyszerű konfliktushelyzet vagy egy munkahelyi mobbing között. 

Kinek szól a könyv? 

Ezt a könyvet bárki használhatja, aki a legtágabb értelemben véve mediációval és a konfliktuskezelés egyéb formáival foglalkozik. Idetartoznak lényegében az összes szakmacsoport képviselői, mint például tanácsadók, jogászok, ügyvédek, oktatók, szociális munkások, nevelők, irodai alkalmazottak, menedzserek, vezetők, valamint olyan személyek, akik elsősorban hivatásos mediátorként működnek szervezeteknél, vagy szabadúszóként dolgoznak, vagy ilyen terveik vannak.

A könyvben számos párbeszéd, beszélgetésvezetési minta található: 

„Szeretne a többi részlegben dolgozó munkatárs jelenlétében bocsánatot kérni azért, hogy ordibált a kolléganőjével, és szeretne egy virágot átnyújtani jóvátételként. Pontosan hogyan szeretné ezt megtenni? Mikor? Mit szeretne mondani?”

„Most harmadszor szakította félbe a beszélgetést sértegetések és emelkedett hangerő miatt. Megértem, hogy a téma nagyon fontos az önök számára, és hogy érzelmileg erősen érintettek. Szeretnék most egy szünetet tartani, hogy nyugodtabban folytathassuk a beszélgetést…” (részlet a könyvből)