Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.További információ 

Mobbing ► Összefoglaló áttekintés


Részlet J. Schwickerath • M. Holz: MOBBING - a munkahelyi pszichoterror c. könyvből


Az alábbi áttekintés összegzi a mobbing meghatározását és okait, a terápiát és jellemző menetét, a lényegi pontokat, célokat és a módszereket.

Definíció
A mobbing konfliktussal átszőtt munkahelyi kommunikáció, melyben a megtámadott személyt szisztematikusan és viszonylag hosszú időszakon át kiközösítő céllal támadják.

Okok
Okként sorolhatók fel egyes folyamatok (bűnbakjelenség), illetve strukturális vagy egyéni problémák (szervezeti gondok, zaklató személyek, és maga az áldozat).

Terápia
A mobbing érintettjeinek több mint 40 százaléka betegszik meg és reagál depresszív módon. A páciens terápiájának megkezdése előtt részletes diagnosztizálásra kerül sor. Ebben nagy szerepet játszik az anamnézis, különösen a munkaszempontú, és a fizikai- és lelkiállapot. A mobbing miatt megbetegedett személy kezelésekor követett módszer terápiás háttere viselkedésterápiai és magatartásorvoslási megközelítésen alapszik, melybe integráltuk a mobbingkutatás eredményeit.

A mobbing kezelése lényegében a következő terápiás szakaszokból áll:
     (1) teremtsünk szemléletbeli távolságot,
     (2) tanuljunk meg megérteni,
     (3) hozzunk döntést,
     (4) cselekedjünk.

Hangsúlyos pontok

  • A mobbing miatt megbetegedett személynek a probléma feldolgozásához távolságot kell kiépítenie az eseményektől.
  • A további kezeléshez alapvető fontosságú a mobbingszituáció megértését biztosító egyéni zavarmodell.
  • A szervezet és a zaklató szerepe pontosabban tisztázásra kerül. Amellett, hogy a szervezetet organogramon elemezzük, megkísérelhetjük jellemezni a zaklatót is.
  • A fő alkotóelem a páciens mobbingban betöltött saját szerepének elemzése, ahol különböző modellek, például a viselkedésanalízis, a belső mozgatók elemzése, a kompetencia- és igényanalízis, a kommunikációs modell, a terhelésanalízis és hasonlók segítik a tisztánlátást.

Cél
A beteg ennek a fázisnak a végére egy számára konzisztens modellt alakít ki, amelynek segítségével megérti a mobbinghelyzetet és perspektívát nyer, amellyel folytathatja a munkát. Minél tömörebb ez a modell, annál jobb. A zaklatások betegeinél a döntéshozatal a további kilátások vagy a mottó átfogó témájára irányul.

Módszertan
Leírja azoknak a készségeknek az elsajátítási módját, amelyek azért szükségesek és hasznosak, hogy segítségükkel könnyebb legyen leküzdeni a mobbing konfliktushelyzetét, vagy elérni a kidolgozott távlatot. Ehhez olyan gyakorlatok kapcsolódnak, mint a szerepjáték, a gondolati átstrukturálás és a magabiztosságot erősítő gyakorlatok.

Az átláthatóság a kezelés alapfeltétele. A terápia során a külső (szervezeti) nézőpont felől haladunk a belső (saját szerep) felé.
Az egyéni és a csoportos terápiában a pszichoedukációs elemek információ-megosztás és csoportdinamikai hatások révén érvényesülnek.

A mobbing kezelésének és megelőzésének lényege a következő „aranyszabályban” foglalható össze:

  • Úgy gondolkodom rólad, ahogyan azt kívánom, hogy gondolkodj rólam.
  • Úgy beszélek rólad, ahogyan azt szeretném, hogy beszélj rólam.
  • Úgy viselkedem veled, ahogyan azt szeretném, hogy te viselkedj velem.

© Josef Schwickerath     © Moritz Holz      ©Z-Press Kiadó