Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ 

Pszichológia coachoknak | Könyvajánló

Pszichológia coachoknak
Válogatott pszichológiai koncepciók és elméletek a szakmai készségek megalapozásához

 

Magyar nyelven elsőként jelent meg egy olyan szakkönyv, mely a coaching területén egy kiemelten fontos témára fókuszál: a pszichológia háttértudás jelentőségére a coaching vonatkozásában.

Hiszen, mint minden, a coaching is az alapoknál kezdődik... A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pszichológiai háttértudás megismerése és megértése javíthatja a coaching gyakorlatát, tudatosabbá teheti a coachingfolyamatokat, így a coach még magasabb szintű szolgáltatást nyújthat az ügyfeleinek.

Miről szól a könyv?

Dr. Maciej Świeży: Pszichológia coachoknak c. könyve azzal a szándékkal írodott, hogy lehetőséget kínáljon olvasóinak arra, hogy szilárd pszichológiai elméletekre és kutatásokra alapozzák interperszonális készségeiket. Az aktuális pszichológiai koncepciók és kutatási eredmények megbízható szintézisét nyújtja, gyakorlatias javaslatokra és jól alkalmazható eszközök példáira fordítja le azokat. A szerző kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező profi coach (PCC) és tanácsadó, nemzetközi coachtréner, aki pszichológiából doktori fokozatot szerzett.

A könyv világos, praktikus példákkal szolgál arra, hogyan alkalmazhatók a benne bemutatott elméletek a coaching gyakorlatában. Kihívást intéz az esetleges nem kívánt mellékhatásokkal rendelkező népszerű stratégiák ellen, és konkrét ötleteket kínál azok helyettesítésére arra vonatkozóan, miként használhatjuk fel a coachingbeszélgetéseket pl. a célkitűzés és a motiváció támogatására; az autonómia és felelősségvállalás bátorítására; az önreflexió és a tanulás menedzselésének segítésére; az érzelmek tudatosításának fokozására, és azok jobb kezelésére; hitek és gondolkodási sémák azonosítására és megváltoztatására; vagy az egészségesebb önkép kialakítására.

Pszichológia coachoknak

Milyen területeket érint a könyv?

A könyv öt fő területre fókuszál, a szerző ezeket bontja ki részletesen esetpéldákkal, coachingbeszélgetések átirataival, gyakorlati tippekkel és ötletekkel. Lássuk, melyik ez az öt terület:

  1. Coaching és pszichológia: ebben a fejezetben megtudhatjuk, mit is értünk pontosan coachingfolyamat alatt, miben tér el a coaching más, fejlődést támogató módszerektől. Jobban megismerhetjük, milyen nézőpontok és hagyományok vannak a pszichológiában, melyek a különféle coachingmodellek alapjaként szolgálhatnak: behaviorista, kognitív, pszichodinamikus, humanisztikus. A szerző arra is kitér, hogy vajon mi határozza meg azt, hogy mi is lesz majd a saját coachingmodellünk alapja. Ez a rész feltárja azt is, miként lesz a pszichológia a coachingtudás forrása; és megismerjük a coachingbeavatkozásnak a négy fő szintjét (mely lényegében a könyv vezérfonalát képzi): operatív coaching, kompetenciacoaching, pszichológiai coaching, transzformatív coaching.
  2. Pszichológia az operatív coachingban: ez a rész a célok kitűzését és az elérésükre való törekvést helyezi a középpontba. A célkitűzésekre fókuszáló coachingbeszélgetéshez mintakérdéseket is kap a szakember. Świeży kitér arra is, hogyan tudja a coach magas szinten támogatni a kitartást és az önuralmat, növelni a motivációt; lehűteni a szorongásokat és a kísértéseket. A coach azt is megismerheti, hogyan tudja megteremteni a teret az autonóm motivációhoz, és milyen elméletek állnak e mögött. Arra is világos választ kaphat, hogyan támogathatja ügyfelét a cselekvés, az értékek és az identitás összekapcsolásában. A kreativitás pszichológiája c. alfejezet egy rövid, ám annál érdekfeszítőbb kitérőt ígér, olyan izgalmas témákkal, mint pl. a sémák mint a gondolkodás és a problémamegoldás eszközei; hogyan kérdőjelezhetők meg a sémák és kereshetők más perspektívák; illetve milyen módszerekkel lehet támogatni az ügyfeleket a megoldások létrehozásában.
  3. Pszichológia a kompetenciacoachingban: ebben a fejezetben a tanulás folyamatának támogatásáról lesz szó. A kompetenciacoaching arra összpontosít, hogy segítse az embereket a tapasztalati tanulás folyamatának hatékonyabb kezelésében. Részletesen feltárja a szerző, miképp támogathatjuk az éntudatosságot, és a megtanulandó dolgok kiválasztását. Kitér arra is, hogy mennyire pontos az önértékelés, itt segíti a megértést pár részletes esetpélda is. Szó lesz arról, hogyan előzhetők meg az érzelmi általánosítások; a külső visszajelzést miként használhatjuk hatékonyan; és milyen megfigyelési feladatok vannak a coachingfolyamatban. A készségfejlesztés folyamatának megszervezése szintén szóba kerül, a tipikus hibák megelőzése, az elégedettség fenntartása és a tervezett gyakorlás mellett. Hogyan tekinthetünk a tanulásra a szokásaink megváltoztatásaként? Itt alaposabban megérthetjük a szokásaink természetét, a szokások megváltoztatását, és hogyan zajlik mindez a coachingkapcsolatokban. Megismerjük a mentális próba mechanizmusát és hatékonyságát, valamint alkalmazását a coaching során.
  4. Pszichológiai coaching: munka az ügyfelek érzelmeivel. Ebben a részben középpontba kerülnek a józan ész és az érzelmek pszichológiai nézőpontjai, az érzelmek alapvető jellemzői. Külön foglalkozik egy alfejezet az érzelmi intelligenciával is: hogyan tudjuk támogatni az ügyfeleket a saját érzelmeik felismerésében és megértésében; az érzelmek kezelésében, és mi a szerepe ezen a területen a coachingnak. Megtudhatjuk, milyen coachingbeavatkozások alkalmazhatók a kívánt érzelmek erősítésére – a szerző itt összeállított egy nagyszerű összefoglaló táblázatot is ennek szemléltetésére.
  5. Pszichológiai coaching: személyiség, önbecsülés és változó sémák. Ebben a fejezetben feltérképezzük, milyen alapkérdések vannak a személyiségpszichológiában; milyen személyiségkoncepciók hasznosak egy coach számára; hogyan változik a személyiség a coaching során, vagyis a sémákkal végzett munka (aktuálisan működő sémák azonosítása, kétségbe vonása és újak felfedezése; az új séma gyakorlása). Továbbá azt is felfedezhetjük, hogyan gondolkodunk önmagunkról, a saját sémáinkról és önbecsülésünkről: énsémák mint az információfeldolgozás eszközei; az önbecsülés és az énsémák megváltoztatásának lehetősége; és hogyan is zajlik mindez a coaching során. A szerző rendelkezésre bocsát egy munkalapot is, az erősségekre fókuszáló önreflexiós munkához.

Végül – a könyv utolsó, Függelék részében – sor kerül egy nagyon fontos és kihívást jelentő témára is: Amikor a coaching nem segít, avagy: döntsük el, folytassuk-e a coachingot vagy küldjük máshová az ügyfelet... Nagyon lényeges kérdéseket boncolgat ez a fejezet: mik a coaching mélyebb szintjei és a coach szakértelmének korlátai; illetve hogyan minősíthetők a potenciális coachingügyfelek. A jobb megértés támogatásához kapunk egy táblázatot is, a leendő ügyfelekre és a coach által hozott döntésekre példaként. Ez a rész arra is kitér, mi történik akkor, amikor a coach nemet mond egy coachingszerződésre – hogyan tovább?

Kinek ajánlja a szerző?

Ez a könyv coachoknak szól, nélkülözhetetlen olvasmány lesz számunkra, dolgozzanak bármilyen szakterületén is a coachingnak. Emellett azokat a tanulókat is megszólítja, akik könnyen hozzáférhető, gyors bevezetést szeretnének kapni a pszichológia leglényegesebb területeibe, valamint egy olyan átfogó áttekintést, amely kalauzként szolgálhat a további tanulmányaikhoz. Inspiráló útmutatóként szolgálhat azok számára is, akik más szakmai szerepkörökben kívánják felhasználni a coachingban szerzett szakmai jártasságukat, pl. vezetőknek, HR-szakembereknek, oktatóknak, vagy egyéb területen dolgozó fejlesztő szakembereknek.

Forrás → Pszichológia coachoknak   ©Z-Press Kiadó  ©Maciej Świeży