Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.További információ 

Miben különbözik egymástól a moderáció, a mediáció és a tanácsadás?

Részlet H. Lindemann • C.-H. Mayer • I. Osterfeld: Mediáció és konfliktuskezelés c. könyvből


Az egyes kommunikációs formák a legkülönbözőbb fogalmakkal és jellemzőkkel írhatók le. Ezek rávilágítanak az egyes eljárásmódok, alaphozzáállások és szerepek közti különbségekre.

A „beszélgetésvezetés” szó a beszélgetési folyamatok legkülönbözőbb formáira használt gyűjtőfogalom: a terápiás-, tanácsadó-, tisztázó-, konfliktus- és más, hasonló beszélgetésekre használjuk. Ezt a fogalmat azért alkalmazzuk gyűjtőfogalomként, hogy rávilágítsunk: lehetőség van célzottan váltani az egyes beszélgetésvezetési formák között, melyeket a moderáció, mediáció és tanácsadás fogalmaival különböztetjük meg egymástól.

Mikor melyik formáját válasszam a beszélgetés vezetésének?

A beszélgetés vezetőjeként ön alapvetően mindig moderátorként van jelen. A moderációból kiindulva aztán – a folyamat menetétől, az összefüggésektől és a megbízástól függően – konfliktusok tisztázására kerül sor (mediáció), adott esetben pedig szaktudását is közvetíti (tanácsadás).

Moderáció
Mihelyt vezetni kezd egy beszélgetést – és nem csak részt vesz benne –, moderációval kapcsolatos szaktudásra lesz szüksége. A moderáció a beszélgetésvezetés alapvető kompetenciája és a beszélgetések vezetésének központi irányítási eszköze.

Mediáció
Amint konfliktusossá válik egy beszélgetés, vagy rögtön egyértelmű, hogy egy konfliktust kell tisztázni, ön továbbra is moderációs szerepben marad, de ezenfelül figyelembe kell vennie a mediációra vonatkozó utasításokat is. A cél a konfliktus közös megegyezésen alapuló kezelése és a cselekvési lépésekben történő közös megegyezés.

Tanácsadás
Amennyiben egy beszélgetés moderátoraként szaktudását is szeretné alkalmazni a folyamatban, hogy ezzel támogasson másokat a céljaik elérésében, akkor tanácsadásról beszélünk. Ebben az esetben a beszélgetés vezetőjeként moderálnia kell, valamint a tanácsadásra vonatkozó utasításokat is figyelembe kell vennie. Gyakran nem alkalmazzák a tanácsadás elemeit a mediáció során, hanem inkább más személyt bíznak meg a tanácsadással. 

Amíg független személyként működik közre moderáció, mediáció vagy tanácsadás során, addig viszonylag egyszerű dolga van, hiszen a feladat egyértelmű. Ha ön is hozzátartozik ahhoz a rendszerhez, amelyben mindezt teszi, akkor nehezebb a feladata, mivel még más szerepeket is betölt, a többi résztvevővel más helyzetekben is találkozik. Ha akkor még tanácsadóként is tevékenykedik, tehát tudását és szakmai ismereteit egyaránt alkalmazza, és adott esetben a beszélgetés eredményéből adódóan cselekednie is kell, akkor a betöltendő feladatok és szerepek nagyfokú tisztázására van szükség.

©Holger Lindemann     ©Z-Press Kiadó