Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ 
Ár:
5.900 Ft
Menny.:

Kihívásfókuszú coaching

Ár:
5.900 Ft
Menny.:
Gyártó: Z-Press Kiadó
Várható szállítás: 2024. július 23.

A Challenging coaching könyv egyszerre fejleszti a coachok eszköztárát és ezáltal egyben az önbizalmukat is - mivel túlságosan gyakran hátrálunk meg attól, hogy kihívással szembesítsük ügyfeleinket, habár a kihívás tulajdonképpen akár értékes és előnyös is lehetne.

Könyvismertető

Challenging coaching
Kihívásfókuszú támogatás a gyakorlatban

Lépjünk túl a hagyományos coachingon: a FACTS modell

 

Kinek szól a könyv? 

"Ezt a könyvet tapasztalt coachoknak és az üzleti élet olyan vezetőinek szántuk, akik fogadókészek a coachingszemléletre, valamint azoknak a HR szakembereknek, akik támogatják a coachingkultúrát a szervezeteikben.
A coachokat tekintve pedig reméljük, hogy a könyv ébresztőként szolgál arra a szükségletre nézve, hogy egy korlátokat jobban feszegető coachingstílust használjunk a személyközpontú, támogató szemléletmód ellentételezéseként, amely a szakmát mindeddig jellemezte. Az üzleti élet vezetői számára a könyv gyakorlati ismereteket és technikát nyújt, amely akár tizenöt perces üzleti megbeszélések során is éppolyan könnyen alkalmazható, mint egy kétórás coachingülésen. A HR szakemberek és a coachingot igénybe vevők számára a könyv olyan kiindulópontot jelent, amely révén beazonosíthatók a coachingigények, valamint egy új nyelvezetet, amellyel elérhetik a coachokat és a szolgáltatásaikat. (...)

E könyv üzenetei különösen időszerűek lehetnek minden coachnak, szakterületi vezetőnek, vagy HR szakembernek, akiket az alábbi kérdések megválaszolása érdekel:

► Hogyan kellene a coachingkészségeket továbbfejleszteni ahhoz, hogy megfeleljenek a több kihívással járó gazdasági környezetnek?
► Miként érhetők el coaching révén kiemelkedő üzleti eredmények és emellett hogyan építhetők kiváló személyes kapcsolatok?
► Hogyan és mikor célszerű a coachnak megtörnie az ügyfelével való egyetértést a kitűzött üzleti eredmények elérése érdekében?
► Hogyan segíthet a coaching az üzleti életben a szélesebb vezetői tudatosság továbbvitelében anélkül, hogy megalkudna a hagyományos etikai normákkal és értékekkel?
► Melyek a határai a nondirektív, személyközpontú coaching megközelítésnek?
► Merre halad a coaching a GROW modellen túl?"

A könyv felépítése

A könyv három nagyobb részre osztható:

► A 2. és 3. fejezetben részletesen kifejti a megközelítés elméleti hátterét. Bemutatja a támogatás/kihívás mátrixot, amely a FACTS elmélet központi tétele, és a könyvben végig összekapcsoló témaként van jelen. Ezután ismerteti a ZOUD (komfortzónán kívüli párbeszéd zónája – Zone of Uncomfortable Debate) fogalmát, amely azt segít felfedezni, hogyan jussunk el a „dolgok velejéhez” egy coachingbeszélgetésben azáltal, hogy megtörjük az ügyféllel való összhangot, és megtartjuk a nehéz párbeszéd feszültségét. A FACTS összes készsége magában foglalja azt, hogy képesek legyünk belépni a ZOUD-ba és fenntartani azt, abból a célból, hogy kiprovokáljuk a teljesítményt és változást idézzünk elő. Majd a coaching történetének tanulmányozása következik az üzleti világban, annak megértése végett, hogyan alakult ki a részrehajlás a támogató, személyközpontú gondolkodásmód irányába. Alaposan áttekinti, hogyan befolyásolta a terápia világa a coachingot, valamint ennek az örökségnek az előnyeit és hátrányait. Végül leírja a FACTS alapelveit és áttekinti, mennyiben különböznek ezek a hagyományos, személyközpontú coaching elveitől. Ennek részeként reflektorfénybe és kihívások elé állítja a coaching világának különféle „szent teheneit”, beleértve ebbe a nondirektív elvet, az ügyfél témájánál maradást és az összhang szerepét.
► A könyv második részében, a 4. fejezettől a 8. fejezetig, a szerzők bemutatják a coachingmodell gyakorlati készségeit. Az a céljuk, hogy egyszerű, „való világbeli” eszközöket és technikákat nyújtsanak, amelyek segítik az Olvasót az új készségeknek egy dinamikus üzleti környezetben való fejlesztésében és gyakorlásában. Példa-párbeszédeket, esettanulmányokat, gyakorlatokat, modelleket és metaforákat használnak, hogy többféle tanulási stílusnak is eleget téve friss inspirációt nyújtsanak. 
► A könyv utolsó részében, a 9. és a 10. fejezetben, a szerzők áttekintik a FACTS szélesebb körű használatát. A 9. fejezet a coachingszemléletű vezető különleges szerepkörére fókuszál, valamint arra, hogyan lehet a FACTS modellt a munkás hétköznapok elfoglaltságai közepette használni. Bemutatja a „játékban részt vevő coach” fogalmát, egy olyan vezetőét, aki összekapcsolja a dolgok „elvégzését” a „coachinggal” annak érdekében, hogy maximalizálja mások teljesítményét, miközben a saját szakmai feladatait és kötelességeit is elvégzi. Ezt a gyakorlatban FACTS példa-párbeszédek áttekintésével mutatja be olyan mindennapi vezetői kihívások esetén, mint a delegálás, a teljesítménymenedzsment, célkitűzés, a felettessel történő kapcsolattartás és az ügyfelekkel való tárgyalás. Végül, a 10. fejezet filozófiai kitekintést nyújt a tágabb következtetésekről. Ez egy nagyobb összefüggéseket vizsgáló fejezet, amely a támogatás és kihívás kérdéseinek megvitatásáról áthelyezi a hangsúlyt a szabadság és felelősség körébe tartozó, és érzelmekkel átszínezett témákra. Áttekinti a függőség, a függetlenség és a kölcsönös egymásrautaltság gondolkodásmódjának fejlődését, valamint azt, hogy miként valósítható meg az ezek közti sikeres átmenet hagyományos coaching megközelítéssel, ill. a FACTS szemlélettel.

Ezt a könyvet a szerzők arra szánták, hogy megkérdőjelezze a coachingról alkotott korábbi nézeteket, hogy mélyebb gondolkodásra ösztönözzön, valamint hogy hasznos módszerek és technikák elsajátítását segítse. "Feszegessük együtt a coaching határait – itt az ideje, hogy szembenézzünk a TÉNYEKKEL!"

FACTS modell coachingszemlélete:
► Visszajelzés (Feedback)
► Felelősségvállalás (Accountability)
► Bátor célok (Courageous goals)
► Feszültség (Tension)
► Rendszerszintű gondolkodás (Systems thinking)

"John és Ian azzal a szándékkal írta ezt a könyvet, hogy fejlessze a coachok eszköztárát, és ezáltal önbizalmukat is – mivel túlságosan gyakran hátrálunk meg attól, hogy kihívással szembesítsük ügyfeleinket, habár a kihívás tulajdonképpen akár értékes és előnyös is lehetne. (...) A Challenging coaching kiváló adalék az executive coaching mint hivatás fejlődéséhez. Számos könyv szól coachingtechnikákról, de ami ennek a könyvnek az egyediségében megfogott, az az, hogy arra a kontextusra fókuszál, amelyben a coaching zajlik. John és Ian komolyan veszi a coaching összefüggéseit, és remélem, hogy mások is ráébrednek erre a fontos kihívásra ennek az időszerű könyvnek az elolvasása, majd újraolvasása révén."
Sir John Whitmore PhD, a Coaching a csúcsteljesítményért szerzője

"... A könyv egyik legfontosabb üzenete az, hogy nem elég csak a támogató, vagy csak a kihívásokat megfogalmazó stílusban működnünk. A kettőnek egyidejű és a helyzetnek megfelelő arányban meglévő jelenléte eredményezheti a kimagasló teljesítményt. Kimagasló teljesítményt, ami magas motivációval párosul, hiszen az ügyfelünk, munkatársunk érzi, hogy mélyen bízunk benne. Bár kibillentjük a komfortzónából, (de) tudja, hogy az az ő érdekeit is szolgálja, és ha helyzete úgy alakul, számíthat ránk, ő is bízhat bennünk.
A Challenging Coaching könyvben John Blakey és Ian Day egyszerre kérdőjelezi meg a paradigmákat és kínál új szemléletet, praktikus megoldásokat coachoknak és vezetőknek.
A Challenging Coaching FACTS-modellje, a támogatás és kihívás mátrix és a komfortzónán kívüli beszélgetések kitűnő – rendszerbe foglalt és praktikus – megoldást ajánlanak minden vezetőnek és coachnak, akik a támogató és magas kihívásokat támasztó szerepkört együtt és hatékonyan akarják alkalmazni..."
Mákos Nándor - a Challenging Coaching magyarországi nagykövete - a könyv szakmai lektora

SZERZŐK

John Blakey
Igazgatótanács-szintű vezetők coacha világszerte. Rendszeresen szerepel konferenciák előadójaként és több könyvet írt a felsővezetői coachingról, szervezeti változásokról és az üzleti növekedésről. Munkája széles körű ismeretein alapul, beleértve tai chi-beli jártasságát, valamint az olimpikon atlétákról és coachaikról készült munkáját, keresztény hitét és a rendszerszintű gondolkodás szenvedélyét.

Ian Day
Coach, facilitátor és előadó, nagy nemzetközi cégek igazgatótanácsi szintjén dolgozik. Pszichológiából diplomázott, és több mint 20 évet töltött humán erőforrás és fejlesztési területen több nagyvállalatnál. 

Belelapozás