Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ  Rendben

Challenging coaching

Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
5.900 Ft
5.400 Ft (5.143 Ft + ÁFA)
Kedvezmény: 500 Ft
Kedvezmény: 8%

Kihívásfókuszú támogatás a gyakorlatban

Leírás és Paraméterek

Challenging coaching
Kihívásfókuszú támogatás a gyakorlatban
Lépjünk túl a hagyományos coachingon: a FACTS modell

Kinek szól a könyv? 

"Ezt a könyvet tapasztalt coachoknak és az üzleti élet olyan vezetőinek szántuk, akik fogadókészek a coachingszemléletre, valamint azoknak a HR szakembereknek, akik támogatják a coachingkultúrát a szervezeteikben.
A coachokat tekintve pedig reméljük, hogy a könyv ébresztőként szolgál arra a szükségletre nézve, hogy egy korlátokat jobban feszegető coachingstílust használjunk a személyközpontú, támogató szemléletmód ellentételezéseként, amely a szakmát mindeddig jellemezte. Az üzleti élet vezetői számára a könyv gyakorlati ismereteket és technikát nyújt, amely akár tizenöt perces üzleti megbeszélések során is éppolyan könnyen alkalmazható, mint egy kétórás coachingülésen. A HR szakemberek és a coachingot igénybe vevők számára a könyv olyan kiindulópontot jelent, amely révén beazonosíthatók a coachingigények, valamint egy új nyelvezetet, amellyel elérhetik a coachokat és a szolgáltatásaikat.
Míg a figyelmünk középpontjában e könyvben végig a „coach” áll, az Olvasó ezt ne csak a főállású, hivatásos coachokra értse, hanem azokra is, akiknek a szerepe és felelősségi köre mások fejlesztésére és meghatározott üzleti eredmények elérésére terjed ki.
E könyv üzenetei különösen időszerűek lehetnek minden coachnak, szakterületi vezetőnek, vagy HR szakembernek, akiket az alábbi kérdések megválaszolása érdekel:

☐ Hogyan kellene a coachingkészségeket továbbfejleszteni ahhoz, hogy megfeleljenek a több kihívással járó gazdasági környezetnek?
☐ Miként érhetők el coaching révén kiemelkedő üzleti eredmények és emellett hogyan építhetők kiváló személyes kapcsolatok?
☐ Hogyan és mikor célszerű a coachnak megtörnie az ügyfelével való egyetértést a kitűzött üzleti eredmények elérése érdekében?
☐ Hogyan segíthet a coaching az üzleti életben a szélesebb vezetői tudatosság továbbvitelében anélkül, hogy megalkudna a hagyományos etikai normákkal és értékekkel?
☐ Melyek a határai a nondirektív, személyközpontú coaching megközelítésnek?
☐ Merre halad a coaching a GROW modellen túl?

A Challenging coaching azt feltételezi, hogy az Olvasó rendelkezik bizonyos tudással és tapasztalattal a coachingkészségekről és modellekről. Például valószínűleg ismeri az olyan közismert coachingmodellt, mint amilyen a GROW, és valószínűleg részt vett már „Bevezetés a Coachingba” jellegű képzésen, ahol a hangsúlyt az értő hallgatás, a hatásos kérdezéstechnika és a nondirektív coachingbeszélgetés készségeire helyezték. A könyvben azt is feltételeztük, hogy az Olvasó ismeri az üzleti élet világát, vagy saját, első kézből való felsővezetői tapasztalataiból, vagy pedig nagy nemzetközi vállalatok ezen a szinten dolgozó vezetőinek a coacholása révén."

A könyv felépítése

"A könyvet három bővebb részre osztottuk. Először a 2. és 3. fejezetben részletesen kifejtjük a megközelítésünk elméleti hátterét. A 2. fejezetben bemutatjuk a támogatás/kihívás mátrixot, amely a saját coachingtapasztalatunk empirikus megalapozása. A támogatás/kihívás mátrix a FACTS elmélet központi tétele, és a könyvben végig összekapcsoló témaként tárgyaljuk.
Ezután ismertetjük a ZOUD (komfortzónán kívüli párbeszéd zónája – Zone of Uncomfortable Debate) fogalmát, amely azt segít felfedezni, hogyan jussunk el a „dolgok velejéhez” egy coachingbeszélgetésben azáltal, hogy megtörjük az ügyféllel való összhangot, és megtartjuk a nehéz párbeszéd feszültségét. A FACTS összes készsége magában foglalja azt, hogy képesek legyünk belépni a ZOUD-ba és fenntartani azt, abból a célból, hogy kiprovokáljuk a teljesítményt és változást idézzünk elő.
A 3. fejezetben tanulmányozzuk a coaching történetét az üzleti világban, annak megértése végett, hogyan alakult ki a részrehajlás a támogató, személyközpontú gondolkodásmód irányába. Alaposan áttekintjük, hogyan befolyásolta a terápia világa a coachingot, valamint ennek az örökségnek az előnyeit és hátrányait. Végül, leírjuk a FACTS alapelveit és áttekintjük, mennyiben különböznek ezek a hagyományos, személyközpontú coaching elveitől. Ennek részeként reflektorfénybe és kihívások elé állítjuk a coaching világának különféle „szent teheneit”, beleértve ebbe a nondirektív elvet, az ügyfél témájánál maradást és az összhang szerepét.

A könyv második részében, a 4. fejezettől a 8. fejezetig, bemutatjuk és kipróbáljuk coachingmodellünk gyakorlati készségeit. Az a célunk, hogy egyszerű, „való világbeli” eszközöket és technikákat nyújtsunk, amelyek segítik az Olvasót az új készségeknek egy dinamikus üzleti környezetben való fejlesztésében és gyakorlásában. Példa-párbeszédeket, esettanulmányokat, gyakorlatokat, modelleket és metaforákat használunk, hogy többféle tanulási stílusnak is eleget téve friss inspirációt nyújtsunk. A könyvben bemutatott esettanulmányok nem képzeletbeli szerepjátékok, hanem a saját valóságos coachingüléseinkről készített pontos feljegyzéseken alapulnak. Ahol szükséges, ott pszichológiai modellekre és bevált üzleti gyakorlatra hivatkozunk a téma kifejtésekor, hogy megalapozott tapasztalati összefüggésre építsünk. A fókuszt mindvégig ezeknek a készségeknek a használatán tartjuk egy olyan üzleti környezetben, amelyet számos érdekelt fél jelenléte, dinamikus szervezeti felépítés és növekvő célok jellemeznek. Azt is feltételezzük, hogy ügyfelünk rutinosan magabiztos, ambiciózus és találékony a céljai elérését illetően – olyasvalaki, aki már elsajátította az üzleti és a vezetői alapokat, ugyanakkor szintet akar lépni a fejlődésében.

A könyv utolsó részében, a 9. és a 10. fejezetben, áttekintjük a FACTS szélesebb körű használatát, mind manapság, mind pedig a jövőt illetően. A 9. fejezet a coachingszemléletű vezető különleges szerepkörére fókuszál, valamint arra, hogyan lehet a FACTS modellt a munkás hétköznapok elfoglaltságai közepette használni. Bemutatjuk a „játékban részt vevő coach” fogalmát, egy olyan vezetőét, aki összekapcsolja a dolgok „elvégzését” a „coachinggal” annak érdekében, hogy maximalizálja mások teljesítményét, miközben a saját szakmai feladatait és kötelességeit is elvégzi. Ezt a gyakorlatban FACTS példa-párbeszédek áttekintésével mutatjuk be olyan mindennapi vezetői kihívások esetén, mint a delegálás, a teljesítménymenedzsment, célkitűzés, a felettessel történő kapcsolattartás és az ügyfelekkel való tárgyalás.
Végül, a 10. fejezet filozófiai kitekintést nyújt azokról a tágabb következtetésekről, amelyekkel coachingmodellünk révén a 21. századi vezetés alakulását jellemezhetjük. Ez egy nagyobb összefüggéseket vizsgáló fejezet, amely a támogatás és kihívás kérdéseinek megvitatásáról áthelyezi a hangsúlyt a szabadság és felelősség körébe tartozó, és érzelmekkel átszínezett témákra. Áttekinti a függőség, a függetlenség és a kölcsönös egymásrautaltság gondolkodásmódjának fejlődését, valamint azt, hogy miként valósítható meg az ezek közti sikeres átmenet hagyományos coaching megközelítéssel, ill. a FACTS szemlélettel.
Ezt a könyvet arra szántuk, hogy megkérdőjelezze a coachingról alkotott korábbi nézeteket, hogy mélyebb gondolkodásra ösztönözzön, valamint hogy hasznos módszerek és technikák elsajátítását segítse. Feszegessük együtt a coaching határait – itt az ideje, hogy szembenézzünk a TÉNYEKKEL!"

"John és Ian azzal a szándékkal írta ezt a könyvet, hogy fejlessze a coachok eszköztárát, és ezáltal önbizalmukat is – mivel túlságosan gyakran hátrálunk meg attól, hogy kihívással szembesítsük ügyfeleinket, habár a kihívás tulajdonképpen akár értékes és előnyös is lehetne.
Fontos tudnunk, hogy az üzleti coaching gyökerei Carl Rogers és Gerard Egan nyomán a progresszív pszichológiából erednek és terápiaalapúak, hogy teljesen megérthessük a munkahelyi coaching hatását, és felismerhessük ennek az örökségnek a korlátait is; tehát, hogy nem minden személyközpontú tanácsadási megközelítés megfelelő, vagy hatékony vállalati környezetben. Hasonlóképpen, a sportcoaching létező változatait tekintve is sok közös vonás fedezhető fel az üzleti környezetben hatékony coachinggal, mégis ezek közül néhány gyakorlati utasításokba merül, amely kevésbé lesz hatékony, ha átpolitizált és dinamikus üzleti környezetbe helyezzük. Fontos felismerni, hogy az üzleti coaching egyedi kihívásokkal rendelkezik, amelyek új, és az üzleti környezetre szabott megközelítést kívánnak, és ez a kötet éppen erre a sajátságos témára összpontosítja a figyelmét.
Fontos, hogy a könyv a coachok részére is kihívást fogalmaz meg azáltal, hogy engedélyt ad számukra a coaching néhány „aranyszabályának” a megszegésére, vegyük például azt az elvet, hogy a coachnak kötelessége az ügyfél által megfogalmazott témán dolgozni, attól nem szabad eltérnie.
A könyv valójában ennek a szigorú szabálynak a megkérdőjelezésére biztat, amellyel én teljes szívvel egyetértek. A coachnak az a feladata és a felelőssége, hogy ne csak az ügyfele, hanem annak vállalata, sőt az egész társadalom hasznára legyen. John és Ian több coachingmodellre is hivatkozik röviden, így a GROW modellre is, amit időnként nekem tulajdonítanak, mielőtt az ő FACTS megközelítésmódjukat, e könyv témáját tárgyalnák. Iránymutatást adnak a kifinomultabb coachingszemléletről, és azokról a kérdésekről, amelyek jól használhatók a coachingban, majd szemléletes példákat is hoznak rájuk. A FACTS modell letisztult, megalapozott és könnyen érthető. Remélhetőleg útmutatást nyújt majd a coachoknak a hagyományos executive coaching kevésbé feltérképezett területeinek meghódításához.
A Challenging coaching kiváló adalék az executive coaching mint hivatás fejlődéséhez. Számos könyv szól coachingtechnikákról, de ami ennek a könyvnek az egyediségében megfogott, az az, hogy arra a kontextusra fókuszál, amelyben a coaching zajlik. John és Ian komolyan veszi a coaching összefüggéseit, és remélem, hogy mások is ráébrednek erre a fontos kihívásra ennek az időszerű könyvnek az elolvasása, majd újraolvasása révén."
Sir John Whitmore PhD, a Coaching a csúcsteljesítményért szerzője

"... A könyv egyik legfontosabb üzenete az, hogy nem elég csak a támogató, vagy csak a kihívásokat megfogalmazó stílusban működnünk. A kettőnek egyidejű és a helyzetnek megfelelő arányban meglévő jelenléte eredményezheti a kimagasló teljesítményt. Kimagasló teljesítményt, ami magas motivációval párosul, hiszen az ügyfelünk, munkatársunk érzi, hogy mélyen bízunk benne. Bár kibillentjük a komfortzónából, (de) tudja, hogy az az ő érdekeit is szolgálja, és ha helyzete úgy alakul, számíthat ránk, ő is bízhat bennünk.
A Challenging Coaching könyvben John Blakey és Ian Day egyszerre kérdőjelezi meg a paradigmákat és kínál új szemléletet, praktikus megoldásokat coachoknak és vezetőknek.
A Challenging Coaching FACTS (Feedback – Visszajelzés, Accountability – Felelősségvállalás, Courageous Goals – Bátor célok, Tension – Feszültség és System Thinking – Rendszerszintű gondolkodás) modellje, a támogatás és kihívás mátrix és a komfortzónán kívüli beszélgetések kitűnő – rendszerbe foglalt és praktikus – megoldást ajánlanak minden vezetőnek és coachnak, akik a támogató és magas kihívásokat támasztó szerepkört együtt és hatékonyan akarják alkalmazni..."
Mákos Nándor - a Challenging Coaching magyarországi nagykövete - a könyv szakmai lektora

 

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét


Megjegyzés: A HTML-kód használata nem engedélyezett!
Értékelés: Rossz Kitűnő


Oldalsáv